Kanał Wyżej
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie

Treść
Ogłoszenie o zamówieniu:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/Ogloszenieozamowieniu.PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.12.2013:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/Ogloszenieozmianieogloszenia.PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.12.2013:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/Oglozo1912.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/SIWZpz.pdf
Załącznik nr 1:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/zal.nr1.PDF
Załącznik nr 7:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/zal.nr7.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/Zawowyborze.PDFData ogłoszenia
2013-12-13

Data wprowadzenia:  13-12-2013

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa