Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

1. Rejestr zarządzeń dyrektora
2. Rejestr wydawanych upoważnień
3. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
4. Rejestr skarg i wniosków
5. Rejest druków ścisłego zarachowania
6. Ewidencja środków trwałych
7. Rejest pieczęci, pieczątek i stempli
8. Ewidencja czasu pracy
9. Ewidencja wydanej odzieży i obuwia roboczego
10. Ewidencja zbiorów bibliotecznych
11. Rejestr wydanych zaświadczeń
12. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
13. Rejestr zwolnień lekarskich
14. Rejestr przyjętych i zwolnionych pracowników
15. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych
16. Rejestr umów
17. Rejestr przesyłek poleconych

18. Rejestr delegacji
19.Ewidencja dzieci rejonowych
20.Księga uczniów LO
21. Księga uczniów SP
22.Księga absolwentów LO
23. Księga absolwentów SP
24. Rejestr legitymacji szkolnych
25.Rejest wydanych zaświadczeń
26. Rejest opini
27.Rejestr wypadków uczniów
28. Rejest kluczy
29. Rejest incydentów
30. Rejestr wejść i wyjść
31. Rejestr wyjść grupowych

 

Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, dyrektor szkoły, zastępcy dyrektora, kierownik gospodarczy.


Wprowadził BZMW/ext.BFeltynowski 2013-01-15
Aktualizujący Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2021-02-24
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2021-02-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-02-24
Wersja standardowa