Kanał Wyżej
Statut prawny XXXVIII LO

Status prawny  Organem prowadzącym
XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Kostki Potockiego
w Warszawie
jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Szkoła działa w oparciu o:
Statut LO

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut prawny XXXVIII LO
Status prawny SP 261

Wersja standardowa