Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny SP 261

Status prawny 

Organem prowadzącym
Szkołę Podstawową nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego
w Warszawie
jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o:

Statut SPWprowadził BZMW/ext.BFeltynowski 2013-01-02
Aktualizujący Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2021-02-24
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2021-02-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-02-24
Wersja standardowa