Kanał Wyżej
Status prawny SP 261

Status prawny  Organem prowadzącym
Szkołę Podstawową nr 261
im. Stanisława Kostki Potockiego
w Warszawie
jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Szkoła działa w oparciu o:
Statut SPStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut prawny XXXVIII LO
Status prawny SP 261

Wersja standardowa