Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje XXXVIII LO

Kompetencje
Organami XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie są:

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 79
2. Rada pedagogiczna 
3. Samorząd uczniowski 
4. Rada rodziców 

Zadania organów określa Statut 

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem liceum ogólnokształcącego.


Wprowadził BZMW/ext.BFeltynowski 2013-01-06
Aktualizujący bzmw/ext.bfeltynowski 2013-01-15
Zatwierdzający Jankowska Ewelina (Zespół Szkół nr 79) 2013-01-26
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-28
Wersja standardowa