Kanał Wyżej
Kompetencje XXXVIII LO

Kompetencje
Organami XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie są:

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 79
2. Rada pedagogiczna 
3. Samorząd uczniowski 
4. Rada rodziców 

Zadania organów określa Statut 

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem liceum ogólnokształcącego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje SP 261
Kompetencje SP 261
Kompetencje XXXVIII LO

Wersja standardowa